KONTAKT

 

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ 570 044 204

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Administratorem danych jest DENTORIS z siedzibą w Łodzi, ul. Adamieckiego 6, 92-305 Łódź, NIP: 728 22 91 666, REGON: 364 796 400. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2.Dane osobowe podawane w formularzu na stronie DENTORIS są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
ADMINISTRACJA DANYCH
1.DENTORIS jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wyślesz formularz do kontaktu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, adres e-mail, adres IP, treść wiadomości. 2.Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu/współpracy/ ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
3.Osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@dentoris.pl.
5.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.